ANA SAYFA HAKKIMDA İLETİŞİM

Güncel Haberler

14 Eylül
2014

Didim ‘ in 5 Yıllık Stratejik Planı Ele Alındı

Didim Belediyesinin 2015 – 2019 yılları arasını kapsayan stratejik planı ile ilgili ‘Didim Yapılanıyor’ adıyla bir çalıştay düzenlendi. Çalıştay’da Didim’in zayıf ve güçlü yönleri ile fırsatları ve tehditleri ele alındı.

28 Ağustos
2014

Kamu Harcama Hukuku Kitabı

Kamu harcama hukukunun tam olarak kavranabilmesi için uzun yıllar alan bilgi birikimine ve deneyime ihtiyaç vardır. Bu kitap, tüm toplumu ilgilendiren, kamu harcama hukuku alanına, ayrıntılı bir giriş yapmaktadır. Bu şekilde, okuyucuların kamu harcama hukuku hakkında önemli derecede bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

26 Ağustos
2014

Devlet Muhasebesi Kitabı

Kamu mali yönetim ve kontrol sistemi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla yeniden düzenlenmiştir. Kanun, kapsama dahil kamu idarelerince kamu kaynaklarının elde edilmesi, kullanılması, faaliyetlerin kaydedilip raporlanması ve uygulama sonuçlarının denetimi konularında ortak esaslar getirmiştir.1975 doğumlu olan Erkan KARAARSLAN, 1997 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı.
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırılması Bölümünde Yüksek Lisans Yaptı.
»devamı

Erkan Karaarslan

Erkan Karaarslan'a

Sorun