ANA SAYFA HAKKIMDA İLETİŞİM
Anasayfa / Sorular
Sorular
Daha önce Sorulmuş Sorular
Yurt dışından yazılım alım ödemesi yapmak istiyoruz. Döviz cinsinden ödeme yapılırken muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?
Belediye olarak zaman zaman arsa satışı yapmaktayız. Bu satışlardan Katma Değer Vergisi de tahsil ediyoruz. Ancak bu vergiyi tahsil etmememiz gerektiği mükelleflerce ifade ediliyor. Doğru uygulama nedir?
20.11.1997 tarihinde genel idare hizmetleri sınıfında memur olarak göreve başladım. 05.09.2006 yılından itibaren boş bulanan Mali hizmetler müdürlüğü görevini yürütmekteyim. 4 yıllık işletme fakültesi mezunuyum. Şuanda bulunduğum derece kademe 5/2. Görevde yükselme sınavları 2003 yılından bu yana yapılmıyor. Ne zaman açılacağı ile ilgili bir bilgi de alamıyorum. Muhasebe yetkilisi sınavı yapıldı ve kazandım. Mali Hizmetler Müdürlüğü ile ilgili vekâlet ücreti alıp alamayacağım konusunda bilgi verebilirseniz sevinirim.
Ben 1987 yılında ticaret lisesi mezunu olarak emlak memuru kadrosuyla memuriyet hayatına başladım. 2000 yılında 2 yıllık açık öğretim halkla ilişkiler bölümünü bitirdim. 2001 yılında 1.dereceli muhasebeci kadrosuna atandım. Muhasebeci kadrosuyla görev yapmakta iken çeşitli nedenlerden dolayı başkan beni 15.08.2007 tarihinden itibaren 3.dereceli şef kadrosu ile fen işleri servisine, fen işleri harcama yetkilisi olarak atadı. Şu anda fen işleri servisinde memur olarak sadece ben çalışmaktayım ve servisin tüm iş ve işlemleriyle uğraşmaktayım. Fen işleri müdürlüğü kadrosuna vekaleten atanırsam vekalet ücreti alabilir miyim?
2001 yılında aday memurluktan asil memurluğa geçen, Belediye başkanının görevlendirme yazısı ile boş bulunan hesap işleri müdürlüğü görevini yürüten, muhasebe yetkilisi sertifikası olan bir memur vekâlet ücreti, özel hizmet tazminatı ve diğer yan ödemeleri alabilir mi?
Mizanlarımızda 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının borcu ile 102- Banka Hesabının alacağındaki rakamlar birbirinden farklı. Bunların aynı olması yönünde eleştiriler alıyoruz. Ancak bankada vadesiz hesaplarımızın yanı sıra fon ve vadeli hesaplarımızda var ve bu hesaplar arasında aktarmalar yapmaktayız. Dolayısıyla bu rakamların aynı olması mümkün değil. Eleştiriler doğru mu? Yapılması gereken işlem sizce nedir?
Vadeli hesaplardan ya da fon hesaplarından elde edilen faiz gelirleri ile bunlarla ilgili ödenen vergi ve komisyon giderlerinin nasıl muhasebeleştirilmesi gerekir. Bunların muhasebeleştirilmesi ve özelliklede bütçelendirilmesi hususlarında sıkıntılar yaşamaktayız. Teşekkür eder kolaylıklar dileriz.
Önümde bir geçici görev yolluğu ödemesi var. Burada bir kamu misafirhanesinde kalınarak 18 gün konaklama tahakkuk ettirilmiş. Denetim elemanları dışında konaklamada 10 günlük sınır yok mu? Bu ödeme mevzuata uygun mu? Bu ödeme emri belgesini geri çevirebilir miyiz?
Yıl içinde evlenen ya da çocuğu olan kişiler ilave asgari geçim indiriminden ne zaman yararlanmaya başlarlar.
Asgari geçim indirimi gelir vergisinden hangi evraklarla nasıl mahsup edilecek. Bu mahsup idaremizde nasıl muhasebeleştirilecek.
Örneğin bir işçi 23 gün çalıştı ve işten ayrıldı ne kadar asgari geçim indirimi alacak. Gelir vergisi kadar mı? Yoksa günler mi ya da ödediği gelir vergisiyle mi bir oranlama yapılacak? Ödediği gelir vergisini geçebilecek mi asgari geçim indirimi tutarı? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederiz.
Red ve iadelerde 630.12 nolu Giderler Hesabının fonksiyonel kodunun ne olması gerekiyor. Tertip kullanılması gereken hesaplar şeklinde listelediğiniz hesaplardan bütçe giderleri ile aynı anda çalışmayan hesaplarda fonksiyonel kodun tespitini neye göre yapabiliriz.
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde beşinci yıl sonunda net değere aktarılacağı ifade edilen hesaplar var. Bundan kastedilen nedir?
Sayın Hocam; İdarelerin (belediye, birlik veya belediye şirketi) bir başka kamu kurumuna veya kamu yararına çalışan dernek yahut vakfa yardım yapma prosedürü nedir? Kısaca bilgi verebilir misiniz?Kolaylıklar.
Dönem sonunda hangi hesaplarda güncelleme kayıtları yapılmaktadır. Bu kayıtlar nasıl yapılır.
Kamu ihale kanunu kapsamında alınan kesin teminat mektuplarının iade edilmesinde; 910 hesap alacaklı çalıştırılırken ekonomik ayrıntısında bulunan 910 Teminat mektuplarından bankaya gönderilenler de tereddüt etmekteyim. Daha önceden aldığımız Banka Teminat mektuplarından bir tanesini doğrudan ilgili bankaya bir yazıyla gönderdim hesap kaydını yaparken 910 ayrıntısını kullanmam gerekiyor diye düşünüyorum ama bu konuda hiç bir yerde açıklama göremeyince tereddüt ettim. Bu konuda açıklama yaparsanız memnun olurum. Teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim
Yeni sistem için aldığımız eğitimde geçmiş yıl ile ilgili giderlerin duyundan istenmeyeceği, cari yıl bütçesinden ödeneceği söylenmişti. İşlemin bu şekilde uygulanmasını 1050 sayılı yasanın 47 nci maddesi ile örtüştüremiyorum. Bununla ilgili 5018 sayılı Kanununda yaptığım incelemede 20/d maddesinde “…ait olduğu mali yılda ödenemeyen ve emanet hesabına alınamayan zamanaşımına uğramamış geçen yıllar borçları ile ilama bağlı borçlar, ilgili kamu idaresinin cari yıl bütçesinden ödenir.” denilmektedir. Dolayısıyla geçmiş yıl giderlerinin cari yıl bütçesinden ödenebilmesi 5018 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile başlaması gerektiğini, bu yıl ki işlemlerin daha önce yapıldığı gibi yapılması gerektiğini düşünmekteyim.
Saymanlığımızın hesapları devrederken müteahhit avansı olarak verilen tutarlar herhangi bir maddi varlığı ilgilendirmemektedir. Hesaplar devredilirken bu tutarlar 259 Yatırım Avansı hesabına re’sen aktarılmıştır.
İlimizde arazi satışı yapılmış ve saymanlığımızca 250 Arazi ve Arsalar Hesabına Alacak kaydedilmiştir.
Mali yılın başında bütçe ile ilgili olarak yapılacak kayıtlarda 900- Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına yapılacak kayıtlarda yardımcı hesap kodu kullanılacak mıdır?1975 doğumlu olan Erkan KARAARSLAN, 1997 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı.
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırılması Bölümünde Yüksek Lisans Yaptı.
»devamı

Erkan Karaarslan