ANA SAYFA HAKKIMDA İLETİŞİM
Anasayfa / Tüm Yönleriyle Bağış ve Yardımlar
Tüm Yönleriyle Bağış ve Yardımlar

 SUNUŞ

 Ülkemizde kamu mali yönetim sistemi, 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunuyla yeniden düzenlenmiştir. Kanun, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince kamu kaynaklarının elde edilmesi, kullanılması, faaliyetlerin kaydedilip raporlanması ve uygulama sonuçlarının denetimi konularında ortak esaslar getirilmiştir. Yeni kamu mali yönetim anlayışı çerçevesinde, elde edilen kamu kaynakları ve bu kaynaklarının nasıl kullanıldığı saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun sağlanmasında önem taşımaktadır. Ülkemizde, bütçe ve muhasebe başta olmak üzere mali yönetim sisteminde büyük bir dönüşüm yaşanmıştır yaşanmaktadır. Bu çalışmada kamu mali yönetim sistemindeki değişimi “Bağış ve Yardım” açısından ele almaya çalıştık. Artık çok sayfalı mevzuatın tekrarı şeklinde kitaplar yerine kısa ve etkili bir şekilde konuyu ele alan cep kitabı şeklinde dizaynı olan yayınların daha faydalı olduğuna inanmaktayım. Bu nedenle kısa ama öz bu çalışmaya kitapçık demek sanırım daha doğru olur. Bu çalışmada bağış ve yardım meselesi üç ana bölümde değerlendirilmektedir. Birinci bölümde, kamu idarelerine yapılan bağış ve yardımlar ikinci bölümde, bütçeden çeşitli teşekküllere yapılan bağış ve yardımlar ve son bölümde ise  taşınır mal bağış ve yardımı düzenlenmektedir. Bana göre, yeni bir kitap çıkıyorsa, yeni bir dünya kuruluyor demektir. Susmayı, kendi kabuğunun içine çekilmeyi, bir yaşam biçimi, bir kişilik simgesi olarak benimseyen insanlar vardır. Özgürlükleri ve silahları konuşmaktır. Her adaletsizlik, onların eylemsizliğinden güç alır birazda. Kitap susmamaktır, konuşmaktır, cesarettir….

Detaylar İçin tıklayınız…1975 doğumlu olan Erkan KARAARSLAN, 1997 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı.
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırılması Bölümünde Yüksek Lisans Yaptı.
»devamı

Erkan Karaarslan

Erkan Karaarslan'a

Sorun