ANA SAYFA HAKKIMDA İLETİŞİM
Anasayfa / Harcama Belgeleri
Harcama Belgeleri

HARCAMA BELGELERİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

 

Harcama belgelerinin kontrolü ve iyileştirilmesi hususunda gerekli eğitim,5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre hazırlanmış, doküman ve kontrol çalışmalarının daha verimli ve etkin yürütülmesine olanak sağlayan danışmanlık hizmetidir.

 

ÖZET 

Harcama belgelerinin ve kontrolünün amacı ulaşılmak istenen sonuçları ve ilgili çalışmalar ile temel çıktılar da dâhil ödemeye esas kanıtlayıcı belgeler ve ödeme belgesi eklerinin tam ve doğru bir şekilde hazırlanıp düzenlenmesi ile kontrolünü sağlamak amacıyla oluşan detaylı bir danışmanlık hizmetidir.

Harcama belgelerinin kontrolü ve iyileştirilmesi kapsamında, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda ve bu kanuna bağlı çıkartılan mevzuat çerçevesinde Mali Hizmetler Birimi için belirlenen konularda destek olmak amacıyla hazırlanmış danışmanlık hizmetidir.

Ödemeye esas kanıtlayıcı belgeler ve ödeme belgesinin eksiksiz bir şekilde hazırlanıp düzenlenmesi ve kontrolü sağlamak amacıyla verilen hizmetin kapsamının detayları aşağıda bulunmaktadır.

 

Danışmanlık Hizmetinin Kapsamı
1. Güncel Mevzuata İlişkin Bilgilendirme
2. Harcama Öncesi Kontrol Süreçlerinin Analizi
3. Ödeme Öncesi Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemlerine İlişkin Süreç Analizi
4. Kontrol Listelerinin Oluşturulması
5. Taşınır Mal Yönetmeliği Hükümlerinin Ödeme Evraklarıyla İlişkilendirilmesi ve Uygulama Birliğinin Sağlanması
6. Taahhüde Bağlanmış İş ve İşlemlerle İlgili Ödeme Belgesi ve Kanıtlayıcı Belgelerin  Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususların Belirlenmesi
7. Emanet Hesaplarının Nitelik İtibariyle Ayrıştırılması, İade ya da Ödemesinde Dikkat Edilecek Hususlar
8. Ödeme Belgeleri Çerçevesinde Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına İlişkin Bilgilendirmenin Yapılması
9. Harcama Yetkilisi ve Muhasebe Yetkilisinin Yetki ve Sorumluluklarının Belirlenmesi
10. Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Eğitimi1975 doğumlu olan Erkan KARAARSLAN, 1997 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı.
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırılması Bölümünde Yüksek Lisans Yaptı.
»devamı

Erkan Karaarslan

Erkan Karaarslan'a

Sorun