ANA SAYFA HAKKIMDA İLETİŞİM
Anasayfa / İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK
MEVZUATI DANIŞMANLIK HİZMETİ

 

Belediyelerde özellikle; İş ve sosyal güvenlik hukukuna göre, işçi-işveren sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin anlatılması; taşeron işçileri başta olmak üzere diğer çalışanlarının kamu iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklı sorunlarının en aza indirgenmesine yönelik danışmanlık hizmetidir.

Kamu idarelerinde özellikle belediyelerde istihdam şekillerine bakıldığında belediye hizmetlerinin memurlar, daimi kadrolu işçiler, geçici kadrosuz işçiler, tam zamanlı sözleşmeli personeller, kısmi zamanlı sözleşmeli personeller, hizmet alımı ile yüklenilen taşeron işçileri eli ile yürütüldüğü görülmektedir. Adı ne olursa olsun tüm istihdam şekillerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile ikincil mevzuat gerek özlük gerekse de sosyal güvenlik haklarına uygulanmaktadır.

Başta taşeron işçileri olmak üzere diğer tüm çalışanların özlük ve sosyal güvenlik haklarının ileride belediyelere sorun getirmemesi, cezai ve mali sorumluklarla karşılaşılmaması amacıyla verilen hizmetin detayları aşağıda bulunmaktadır.

 

Danışmanlık Hizmeti Detayları
1. Telefonla ve diğer iletişim araçlarıyla soru sorma hizmeti
2. Hâlihazırda düzenlenmiş işyeri kurallarını içeren metinlerin incelenerek mevzuata uygunluğunun kontrolü hizmeti
3. Sosyal güvenlik ve iş mevzuatı kapsamındaki uyuşmazlıkların çözümü hizmeti
4. Çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatındaki güncel değişikliklerin günlük, haftalık, aylık şeklinde bilgi notu hazırlanarak gönderilmesi
5. Eğitim ve bilgilendirme hizmeti
6. Eğitim notu, kitapçık, yargı kararları vb. dokümantasyon desteği
7. SGK, İş-Kur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla yapılacak yazışmaların incelenmesi hizmeti
8. Checkup hizmeti
9. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından herhangi bir nedenle gerçekleştirilecek denetim ve teftişlerde ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ön denetim ve yönlendirme hizmeti
10. İş ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili dava açma, savunma hazırlama ve itirazda bulunma süreçlerinde belediye avukatlarına söz konusu yazılı metinlerin hazırlanmasında destek sağlama hizmeti.


1975 doğumlu olan Erkan KARAARSLAN, 1997 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı.
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırılması Bölümünde Yüksek Lisans Yaptı.
»devamı

Erkan Karaarslan

Erkan Karaarslan'a

Sorun