ANA SAYFA HAKKIMDA İLETİŞİM
Anasayfa / Şirket Yönetim Danışmanlığı
Şirket Yönetim Danışmanlığı
ŞİRKET YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMETİ

Şirket kurulumu ön danışmanlığından, şirket kurulması ve işletilmesi adımlarına kadar, mevcut kaynakların etkin kullanımı ve karlılığın sağlanmasını hedefleyen danışmanlık hizmetidir.

Özet
  • Şirket faaliyet alanlarına yönelik fizibilite çalışmalarının yapılması
  • Şirket kurulumu ve faaliyete alınması
  • Bütçe içi işletmelerin şirkete devredilmesi
  • Kamu İhale Kurumu’yla ilişkilerin başlatılması ve yürütülmesi
  • Hibe ve Kredilendirme
  • Mali ve İdari Süreç Danışmanlığı
  • İhale Danışmanlığı

Belediyelerin genişleyen hizmet alanları, mevzuatla beraber artan fonksiyonları, yerel hizmetlerden beklenen kalite anlayışının yükselmesi, kurumların giderlerinin artmasına neden olmaktadır. Yeni gelir kaynakların bulunması konusunda belediyecilik faaliyetleri içerisinde ürün/hizmet üreten şirketlerin kurulması ve mevcut şirketlerin verimliliğinin arttırılması konusunu gündeme getirmiştir.

Sunmuş olduğumuz şirket danışmalığı yedi aşamadan oluşmaktadır. Alanında uzman danışmalarımızla kurumların bu noktalardaki sorunlarına çözüm olmayı hedeflemekteyiz.

1. Aşama: Şirket faaliyet alanlarının belirlenmesine yönelik fizibilite çalışmasının yapılması

Kurumun mevcut çalışma alanları ve bölgesel kaynakların değerlendirilerek, kurulacak olan şirketin faaliyet alanıyla ilgili ön değerlendirme raporlarının hazırlanmasıdır.

2. Aşama: Şirket kurulumu ve Faaliyete Alınması

Belirlenen faaliyet alanları doğrultusunda şirket kurulması, şirket sermaye artırımı ve meclis toplantısı öncesi yapılması gerekenler konusunda danışmanlık yapılmasını kapsamaktadır.

3. Aşama: Bütçe içi işletmelerin Şirkete Devir İşlemleri

Bütçe işi işletmelerin şirket eliyle yürütülebilmesi için yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık yapılmasıdır.

4. Aşama: Kamu İhale Kurumuyla olan ilişkilerin düzenlenmesiyle ilgili ön danışmalık

Kamu İhale Kurum’dan alınacak izin ve belgelerin alınabilmesi için yapılması gerekenler konusunda süreçlerin çıkarılarak ön danışmanlık hizmetinin yerine getirilmesidir.

5. Aşama: Hibe ve Kredilendirme

Avrupa Yatırım Bankaları, Kalkınma Ajanslarıyla ve Yerel Bankalardan talep edilebilecek hibe ve kredilere yönelik ön danışmanlık hizmetinin sunulmasıdır.

6. Aşama: Mali ve İdari Yönetim Süreç Danışmanlığı

Şirket işletmesinde mali ve idari süreçler konusunda bir yıl boyunca sunulan danışmanlık hizmetini kapsamaktadır.

7. Aşama: İhale Danışmanlığı

İhalelerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan ve yıllık olarak sunulan danışmanlık hizmetidir.1975 doğumlu olan Erkan KARAARSLAN, 1997 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı.
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırılması Bölümünde Yüksek Lisans Yaptı.
»devamı

Erkan Karaarslan

Erkan Karaarslan'a

Sorun