ANA SAYFA HAKKIMDA İLETİŞİM
Anasayfa / Kamu İhale Danışmanlığı
Kamu İhale Danışmanlığı
KAMU İHALE DANIŞMANLIĞI, DENETİMİ ve  HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında kurumlarının Mal, Hizmet, Yapım İşleri ve Danışmanlık Hizmet ihalelerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan yıllık ya da dönemsel olarak verilen danışmanlık hizmetidir.
İdarenin ihale hukukuna uygun ve sorunsuz olarak alım sürecinin gerçekleştirmesini sağlamanın yanında, önceki alımlara ilişkin dosyaların mevzuat, performans ve kalite standartlarına göre denetlenmesi ve bilgi eksikliğinden kaynaklana hataların giderilmesine yönelik personele hizmet içi eğitim verilmesi adımlarından oluşmaktadır.

1. İhale Danışmanlığı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu dayalı olarak gerçekleştirilecek alımlarda idari işlemlerin hukuka uygunluğu, yaşanacak sorunların ortadan kaldırılmasıyla kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi, ayrıca denetimlerde oluşabilecek yasal sorunlarla karşılaşılmaması için mevzuat konusunda uzman danışmanlarımız tarafından aşağıdaki konularda kapsamlı danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

 

İhale Danışmanlığı Süreçleri
1.1          İhale Onay Belgesi
1.2          Kurum içi yazışmalar
1.3          Kurum dışı yazışmalar
1.4          İhale dokümanlarının hazırlanması
1.5          Komisyon karar tutanakları
1.6          Aşırı Düşük Teklif Sorgulamaları
1.7          Kesinleşen İhale kararı
1.8          Ön Mali Kontrol için hazırlanan dosya
1.9          Davet Yazışmaları
1.10        Sözleşme
1.11        Sonuç formu
1.12        Kontrol İşlemleri
1.13        Muayene ve Kabul İşlemleri
1.14        Geçici Kabul İşlemleri
1.15        Kesin Kabul İşlemleri
1.16        Kesinti ve Cezalar
1.17        Hakediş
1.18        Ödeme emri
2. İhale Denetimi

Mali yıl içerisinde ihale ve doğrudan temin yoluyla yapılan alımlara ilişkin belgelerin denetlenmesi; mevzuata uygunluk, performans hedeflerine uygunluk ve kalite standartlarına uygunluk kriterlerine göre değerlendirilerek üst yönetime raporlama ve iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir.

İhale Denetimi Süreçleri
2.1          Alım işlemlerine ilişkin belge ve sözleşmelerinin kontrol ve denetimi
2.2          Yapılan işlemlerin mevzuat, performans ve kalite standartlarına göre incelenmesi
2.3          Sonuçların rapor haline getirilerek üst yönetime sunulması
2.4          İyileştirmeye yönelik eylem planının hazırlanması
2.6.         Eylem planının uygulamaya alınması
2.5.         İzleme ve Değerlendirme

 

3. İhale Mevzuatı Hizmet İçi Eğitim Programı
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında verilen eğitimle personeli bilgi düzeyinin yükseltilerek, uygulama hatalarının giderilmesi hedeflenmektedir.
Eğitim Konu Başlıkları
3.1          Kamu İhale Mevzuatına Giriş
3.2          İhale Usul ve Süreçleri
3.3          Şartname Hazırlama
3.4          Sözleşme Hazırlama ve Uygulaması
3.5          Hizmet Alım İhalesi
3.6          Mal Alım İhalesi
3.7          Yapım İşi İhaleleri ve Hak ediş Uygulamaları
3.8          Danışmanlık Hizmeti İhalesi
3.9          İhalelerde Şikayet ve Yasaklama
3.10        İhalelerde Fiyat Farkı
3.11        İhale Dışı Bırakılma Halleri
3.12        Doğrudan Temin Yöntemi
3.13        2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Uygulaması
3.14        İhale ve Bütçe İlişkisi
3.15        İhale İlanları ve EKAP
3.16        Taşıt Edinimi ve Yönetimi


1975 doğumlu olan Erkan KARAARSLAN, 1997 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı.
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırılması Bölümünde Yüksek Lisans Yaptı.
»devamı

Erkan Karaarslan

Erkan Karaarslan'a

Sorun