ANA SAYFA HAKKIMDA İLETİŞİM
Anasayfa / Muhasebe
Muhasebe

Kamu Muhasebe Sisteminin İşleyişi

A. Muhasebe Sistemleri
B. Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemi ve Hesap Verme Sorumluluğu
C. Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesinin Mali Şeffaflığa Katkıları
D. Hesap Planı
I. Hesap Planının Tanıtımı
II. Hesap Planı Kalemlerinin Örneklerle Açıklanması
1.Aktif Hesaplar
2. Pasif Hesaplar
3. Faaliyet ve Bütçe Hesapları
4. Nazım Hesaplar
III.  Hesap Planı Konusunda Ayrıntılı Örnekler
E. Dönem Sonu İşlemleri
F. Mali Tablolar Analizi ve Raporlama


1975 doğumlu olan Erkan KARAARSLAN, 1997 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı.
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırılması Bölümünde Yüksek Lisans Yaptı.
»devamı

Erkan Karaarslan

Erkan Karaarslan'a

Sorun