ANA SAYFA HAKKIMDA İLETİŞİM
Anasayfa / Kamu Mali Yönetimi
Kamu Mali Yönetimi

Bütçe

Bütçenin tanımı, bütçe türleri, bütçenin hazırlanması ve çok yıllı bütçeleme, bütçenin uygulanma esasları,performans esaslı bütçe
I. TANIMI VE ÖNEMİ
II. BÜTÇE TÜRLERİ
III. BÜTÇENİN HAZIRLANMASI
IV. BÜTÇELERİN UYGULANMA ESASLARI
V. 5018 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇOK YILLI BÜTÇELEME SÜRECİ
VI. 5018 SAYILI KANUNA GÖRE STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇE

Bütçe Hazırlama Prosesleri

I. BÜTÇENİN HAZIRLANMASI
A- Merkezi Yönetim Bütçe Hazırlama Süreci
1. Orta Vadeli Program
2. Orta Vadeli Mali Plan
3. Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi
4. Bütçe Teklifinin Hazırlanması
5. Maliye Bakanlığında Yapılacak Bütçe Görüşmeleri
6. Sürecin Diğer Kısımları ve Bütçenin Meclise Sunulması
B- Mahalli İdarelerde Bütçe Hazırlama Süreci
1. Genel Olarak
2. Birimlerin Gider Teklifleri
3. Hazırlık Bütçesi
4. Bütçenin Görüşülmesi ve Kabulü
5. Bütçe Kararnamesi ve Bütçeyi Oluşturan Cetveller
6. Bütçenin Kesinleşmesi ve Yürürlüğe Girmesi

Bütçe Uygulama Esasları

I. BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI
II. 5018 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇOK YILLI BÜTÇELEME SÜRECİ
III. 5018 SAYILI KANUNA GÖRE STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇE


1975 doğumlu olan Erkan KARAARSLAN, 1997 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı.
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırılması Bölümünde Yüksek Lisans Yaptı.
»devamı

Erkan Karaarslan

Erkan Karaarslan'a

Sorun