ANA SAYFA HAKKIMDA İLETİŞİM
Anasayfa / Süreç Yönetimi
Süreç Yönetimi

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile iç kontrol kavramı tanımlanmış ve mevzuatımızda iç kontrole ilişkin birçok düzenleme yapılmıştır. İdarelerde iç kontrol sisteminin kurulması ve geliştirilmesi için idarelerin bazı çalışmalar yapması gerekmektedir. Bu çalışmalardan biri de idarelerde iş akış şemalarının hazırlanması yani idarelerin süreç yönetimine geçmesidir.

Diğer taraftan, e-Devlet çalışmaları kapsamında yayımlanan ve 2005/20 ile 2009/4 sayılı Başbakanlık Genelgeleriyle duyurulan, “E-Dönüşüm Türkiye Projesi Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberleri” de tüm kamu idarelerinin süreç yönetimine geçişini zorunlu kılmakta ve bu Rehberler konuyla ilgili standartları, esas ve usulleri belirlemektedir.

Dolayısıyla tüm kamu idareleri için süreç yönetimine geçiş yasal bir zorunluluktur. Ancak bu çalışmalar aynı zamanda yönetim bilgi sisteminin önemli bir parçasıdır.

Süreç yönetimine geçiş çalışmaları oldukça zaman almaktadır. Bununla birlikte son yıllarda mevzuatımızda hızlı ve kapsamlı değişiklikler birbirini izlemekte, tüm idarelerimiz de bu değişikliklere uyum sağlamak için yoğun çaba sarf etmektedirler. Bu yoğunlukları arasında idarelerimize yeni bir çalışma içine girilmesi gerektiğini söylemek, ilk başta onlara ek bir külfet olarak gelebilir.

Ancak hem mevzuatımızın gerektirdiği bir çalışma olması hem de yapılması halinde iyi yönetişim açısından önemli kazanımlar sağlayacağını düşünerek, bu haftanın konusu olarak süreç yönetimi ele alınmıştır. Süreç yönetimi çalışmalarınızda yararlı olabileceğini düşünerek aşağıdaki bilgileri sizlerin değerlendirmelerine sunuyoruz:

Makalenin tamamını görüntülemek için tıklayınız.


1975 doğumlu olan Erkan KARAARSLAN, 1997 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı.
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırılması Bölümünde Yüksek Lisans Yaptı.
»devamı

Erkan Karaarslan

Erkan Karaarslan'a

Sorun