ANA SAYFA HAKKIMDA İLETİŞİM
Anasayfa / Yeni Personel Hukuku Kitabı
Yeni Personel Hukuku Kitabı

“Yeni Personel Hukuku” isimli eserimizle aslında personel mevzuatında sorunlu olan alanlar irdelenmeye çalışılmış ve personel hukukunda sorun olan alanların altı çizilerek çözüm üretilmeye çalışılmıştır.

İçindekileri görmek için tıklayınız.

ÖNSÖZ
“Yeni Personel Hukuku” isimli eserimizle aslında personel mevzuatında sorunlu olan alanlar irdelenmeye çalışılmış ve personel hukukunda sorun olan alanların altı çizilerek çözüm üretilmeye çalışılmıştır.

Personel mevzuatı denilince akla ilk olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gelmekte ve bu Kanunun uygulamaları işlenmektedir. Aslında, her kurumun kendi teşkilat kanunlarına göre bir personel sistemi mevcuttur. Örneğin, kurumlarda bir iş sözleşmesine istinaden çalıştırılan işçiler, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabidirler. İşte biz gerek memurlar, gerek sözleşmeli personeller ve gerekse de işçiler açısından özlük ve sosyal güvenlik haklarını düzenleyen kanunlar dikkate alınarak yeni bir bakış açısıyla çalışma ortaya koymak istedik.

Bu kitapla amacımız, personelin çalışması ve emekliliği sürecinde tabi olduğu tüm normlar açısından bir durum değerlendirmesi yapılması ve sorun alanlarının çözüme kavuşturulmasıdır. Bu çerçevede yeni personel hukuku kavramı daha geniş bir düşünsel dünyayı ifade eder. Eğer bu çalışmamız sizlerin teveccühüne mazhar olursa, yeni baskılar bizi bu düşünsel dünyayı oluşturmaya teşvik edecektir. Çalışmamız bu haliyle bir başlangıç niteliğindedir ve yılların birikimi ve tecrübesiyle değişik mesleki dergi ve yayınlarda yayımlanmış makale ve çalışmalar güncellenmek suretiyle derlenmiş, yeni makale ve çalışmalar ilave edilmiş ve sizlere derli ve toplu bir çalışma ortaya konulmuştur.

Bu çalışmada geniş açıdan personel hukuku adı altında 19 başlık altında makaleye yer verilmiştir. Çalışmanın insan kaynakları yönetimi ile ilgilenen tüm okurlara yararlı olacağını düşünüyor, okurlarımıza yeni ufuklar açmasını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Erkan KARAARSLAN & Mahmut ÇOLAK
Temmuz/20141975 doğumlu olan Erkan KARAARSLAN, 1997 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı.
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırılması Bölümünde Yüksek Lisans Yaptı.
»devamı

Erkan Karaarslan

Erkan Karaarslan'a

Sorun