ANA SAYFA HAKKIMDA İLETİŞİM
Benim bakış açıma göre, danışmanlık son derece prestijli, saygın bir o kadar keyifli bir iş. Bir taraftan çok zor bir iş. Pek çoklarının bildiği üzere ben kamudaki en iyi görevleri defaatle teperek danışmanlık mesleğini tercih ettim. Burada “Mesleği” İfadesini bilerek ve altı çizili olarak kullanıyorum. Aslında danışman olmakta, danışman olarak kendini kabul ettirmek de son derece güç işler. Danışmanlık bu ülkede en güzide mesleklerden biri ve tüm diğer mesleklerde olduğu gibi bu işte özenle, sevgiyle, emekle iyi yapılabiliyor.

Aslında daha önce var olup olmadığı tartışmalı bir alanda, işi ve ihtiyacı da bir nebze tanımlayarak ülkemizin en güçlü yapılarından birini kurduk. Danışmanlık denilince akla gelen önemli markalardan biri olduk. Ardımızdan gelenlere rehberlik olsun diye danışmanlıkla ilgili bir iki konunun altını çizmek istiyorum.

Danışman Ne Yapar;
1- Hukuk ve Kanunlar Danışmanın bağlılık yemini ettiği yegane dokümanlardır. Danışman hukuka uygun davranır ve organizasyonun hukuka uygun hareket etmesi için gerekli olan uyarıları yapar. Danışman, çalıştığı organizasyonda, yasal süreleri takip eder ve iş tanımında olsun ya da olmasın yasalarımızca yapılması gereken hususlarda idarelere zamanları kaçırtmaz. Bu çerçevede bir örnek olarak, kamusal organizasyonlarda, 31 temmuz “Mali Durum Beklentiler Raporu”nun internete konulması için son gündür. Danışmanla ilişkilendirilen bir idare 1 Ağustos tarihi itibariyle mali durum ve beklentiler raporunu kamuoyuna açıklamamış durumdaysa aslında orada görevin tam olarak yerine getirilmemesi söz konusudur.

2- Danışman çalıştığı organizasyonda en azından aylık periyotlarla, genel durumu ve gidişatı değerlendirir varsa hataları düzeltir ve riskler varsa hem şirketini hem de kurumu uyarır. Dolayısıyla mali raporları, en azından mizanları alır ve bir değerlendirme yapar.

3- Danışman varlığını doğru bir şekilde sürdürecek ve ama temelinde idareye değer katacak işler geliştirir ve bu işi idareye doğru anlatır.

4- Danışman bulunduğu idarede gerekli olan alanları tespit edip mevzuat oluşturur. yani kurumun içsel prosedürlerine katkı sunar.

5- Danışman mevzuatı çok detaylı takip eder. Gelişmelere önceden hakim olur. Kuruma ön uyarı sistemi ile gerekli ikazları yapar.

6- Danışman kişisel çıkarları ile kurum çıkarları ters düştüğünde kurum çıkarlarını önceliklendirecek erdeme sahip olur.

7- Danışman yenilikçidir. İlk kez denilebilecek modeller ve projeler gerçekleştirir.

Peki danışman neleri yapmaz
1-Danışman anılarını yazamaz
2- İcranın yerine geçecek taahhüdde bulunmaz ve icraya karışmaz
3- Danışmanın asıl görevi dinlemektir. Dinlemeden konuşmak ve insanları kesmek gibi huyları olamaz.
4- Danışman şirketi ve çalıştığı organizasyonu ile ilgili bilgileri oradan ayrılsa bile aktaramaz. O bilgiler danışmanın namusudur.
5- Danışman satın alma süreçleri içerisinde yer alamaz.
6- Danışman sıradan olamaz. Konuşması, oturması kalkması, bilgisi görgüsü ile örnek olur.1975 doğumlu olan Erkan KARAARSLAN, 1997 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı.
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırılması Bölümünde Yüksek Lisans Yaptı.
»devamı

Erkan Karaarslan

Erkan Karaarslan'a

Sorun