ANA SAYFA HAKKIMDA İLETİŞİM
Anasayfa / Hakkımda
Hakkımda

1975 doğumlu olan Erkan KARAARSLAN, 1997 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırılması Bölümünde Yüksek Lisans Yaptı.

1998 yılında Stajyer Muhasebat Kontrolörü olarak memuriyet hayatına başladı. 2001 yılında yeterliliğini almasını takiben Kamu Mali Yönetim Projesi kapsamında Kamuda Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesine geçiş programını yürüttü.

2008 yılında Maliye Bakanlığı Muhasebat Başkontrolörlüğe atanan Karaarslan aynı tarihte Sosyal Güvenlik Kurumunda Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Kurumsal Gelişim ve Ortak Veri Tabanı Daire Başkanı kadrosuna atandı ve Sosyal Yardım Mevzuatıyla ilgili çalışmaları yürüttü.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ikincil mevzuatının bir kısmının hazırlık çalışmalarını yürüttü.

Bunların yanı sıra “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Tahakkuk Bazlı Devlet Muhasebesi Sisteminin Kurulması” Projesinde; “Kamuda Yeni Bir Ödeme Sistemi Kurulması” Projesinde ve “E-Devlet Kapsamında, Genel Yönetime Dahil İdarelere Ait Verilerin Derlenmesine Yönelik Idari Kapasitenin Artırılması” Adıyla Twinning (Eşleştirme) Projelerinde görev yaptı.

Uluslararası Muhasebe Standartlarının Türk kamu mali yönetimine uyarlanması ve kabulüne ilişkin çalışma grubu üyesi olarak görev aldı.

Uzun yıllar Mali Kılavuz ve Denetim Dergilerinin yazı işleri müdürlüğü görevini yürüttü. Yerel Dünya, Denetim, Mali Kılavuz dergilerinin yayın kurulu üyesi.

2004-2007 yılları arasında Muhasebat Kontrolörleri Derneğinin Yönetim Kurulu Genel Başkanlığı görevini yürüttü. Devlet Denetim Elemanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak bulundu.

Maliye, Muhasebe, Hukuk ve Ekonomi konularında çeşitli dergilerde yayınlanmış ikiyüzelliyi aşkın makalesi bulunmakta.

Kamu Mali Yönetim Sistemi, İhale Sistemi, Gider Kanunları, Bütçe, Memur Suçları ve Devlet Muhasebesi ile ilgili çok sayıda seminer, panel ve konferansa katılmış ve 65.000 kişiye ders anlatmıştır.

Bir çok kamu idaresine stratejik yönetim ve stratejik yönetimin performans programı, raporlama, bütçe muhasebe gibi bir çok alt unsuru ile ilgili eğitim, teknik destek ve danışmanlık hizmeti sunmuştur.  

Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi ile ilgili proje grubundaki arkadaşlarıyla birlikte kaleme aldığı oniki adet kitabı bulunmakta. Bunun yanı sıra, Kamu Harcama Hukuku, Kamu Muhasebesi Yazıları, Sosyal Tesisler Muhasebesi, Soru ve Cevaplarıyla Devlet Muhasebesi, Soru Bankası, Devlet Muhasebesi Mevzuatı, Açıklamalı – Konu Anlatımlı Soru Bankası, Devlet Muhasebesi Olgusu ve Ülkemizde Devlet Muhasebesi Standartları, Dönemsonu Uygulamaları, Mahalli İdarelerin Özellikli Bütçe, Muhasebe, Ödenek ve Raporlama İşlemleri, Taşınır Mal Yönetmeliği, Tüm Yönleriyle Bağış ve Yardımlar, Açıklamalı Konu Anlatımlı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Kamu Muhasebesinde Dönem Sonu İşlemleri isimli kitapları bulunmaktadır. Yayınlanmış 46 adet kitabı bulunan Karaarslan’ın bu çalışmaların önemli bir kısmı alanlarındaki ilk çalışma olma özelliklerini de göstermektedir.

Özellikle bütçe, muhasebe ve maliye alanında kaleme alınmış onun üstünde e.kitabı vardır.

Ayrıca Birçok akademik kitapta makalesi yer almaktadır. Güncel Mali Sorunlar ismini taşıyan bir kitabın da editörlüğünü yapmıştır.

Son dönemlerde Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Kurumsal Gelişim Daire Başkanı olarak bir “Sosyal Yardım Kanunu Tasarı Taslağı” ve birde “Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetler Kanun Tasarı Taslağı”nın kaleme alınmasında görev almıştır.

Karaarslan evli ve bir kız çocuk babasıdır.