TwitterFacebookTwitter
); ?) {this.value = Stratejik Yönetim

Açıklamalı Konu Anlatımlı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Önsöz
Ülkemizde kamu mali yönetim sistemi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla yeniden düzenlenmiştir. Kanun, Genel Yönetim kapsamındaki kamu idarelerince kamu kaynaklarının elde edilmesi, kullanılması, faaliyetlerin kaydedilip raporlanması ve uygulama sonuçlarının denetimi konularında ortak esaslar getirmiştir. Yeni kamu mali yönetim anlayışı çerçevesinde, elde edilen kamu kaynakları ve bu kaynaklarının nasıl kullanıldığı saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun sağlanmasında önem taşımaktadır.
Ülkemizde, bütçe ve muhasebe başta olmak üzere mali yönetim sisteminde büyük bir dönüşüm yaşanmıştır yaşanmaktadır.

Bu kitapla başlangıçtaki amacımız, yazılı ve sözlü sınavlarda Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili sorulabilecek tüm soruların cevaplanmasını sağlamaktır. Bu temel amacımızın yanı sıra kamu mali yönetimini detaylarıyla anlatmak ve öğretmekte amaçlanmaktadır.
Metodolojik olarak kitap üç ana bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu bölümler halinde incelenmiş ve tüm maddeler açıklamalı sorularla detaylandırılmıştır. Birinci bölüm 18 alt bölüme ayrılmış ve her bölümde önce Kanunun metni sonra mümkün olduğu ölçüde Kanun maddelerindeki sıralamaya uygun hazırlanmış sorular ve soruların cevapları ile açıklamalara yer verilmiş bazı bölümlerde ise ek bilgiler sunulmuştur. Ek bilgilerde görsel zekânın üst düzeyde kullanımı için mümkün olabildiğince şekilsel anlatım tercih edilmeye çalışılmıştır. Birinci bölümde 18 alt başlık altında türetilen 371 soru yer almaktadır.
İkinci bölümde daha önceki sınavlarda sorulmuş sorular yer almaktadır. Daha önce yapılmış 40 sınavda sorulmuş 349 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu sorusu sınavlarda sorulduğu formatta ve sorulduğu sıra numarasıyla yer almaktadır.
Üçüncü ve son bölümde ise kolaydan zora sonra tekrar kolaya şeklinde özel olarak tasarlanan 150 soruluk bir Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu deneme sınavı yer almaktadır.
Hazırlamış olduğum soru bankaları nedeniyle, bir çok tebrik, teşekkür ve dua almış olmakla birlikte, son dönemlerde tek tük eleştirilerde aldım. Bu nedenle son derece etkin hazırlamış olduğum bu kitabı zaman şartı ve hiçbir ön koşul olmaksızın “İade Garantili” olarak satmaya karar verdim. Okuyucularım herhangi bir zaman dilimlerinde kitabın yetersiz olduğunu belirtip kitabı iade edip kargo masraflarından sonra ödedikleri paraları geri alabilirler.
Birkaç kitabımın önsözünde belirttim aslında ama daha çok okuyucuya ulaşması ihtimaliyle yeniden belirtmek isterim ki; “İyi bir ekmek nasıl yapılırla iyi bir kitap nasıl yazılır arasında pek fark yoktur bence. İkisi de çok iş ister, ciddi iş ister. Fakat kendini öyle fazla ciddiye almadan, tevazuuyla yapılması gereken iştir bu. Elinizdeki kitap benim yayımlanmış otuzbirinci eserim oldu artık boyum kadarlar. Bana göre, yeni bir kitap çıkıyorsa, yeni bir dünya kuruluyor demektir. Susmayı, kendi kabuğunun içine çekilmeyi, bir yaşam biçimi, bir kişilik simgesi olarak benimseyen insanlar vardır. Özgürlükleri ve silahları konuşmamaktır. Her adaletsizlik, onların eylemsizliğinden güç alır birazda. Yapan kadar susan da suçludur oysa kitap susmamaktır, konuşmaktır, cesarettir…”
Her kitapta teşekkür edilmesi gereken insanlar vardır aslında. Hiçbir yayın tek başına yazarı tarafından kaleme alınmaz. Kitapların kaleme alınmasında doğrudan ve dolaylı olarak çok önemli etkileri olanlar vardır ve teşekkür edilmeyi hak ederler. Bu çerçevede geçmiş yıl sorularını derleyen ve beni sürekli motive eden dostum meslektaşım Muhasebe Denetmeni sayın Hüseyin SOYLU’ya ve baskı işlemlerimi her zaman olduğu gibi son derece süratle ve dikkatle gerçekleştiren sayın Naki GÖKÇE’ye teşekkürü bir borç bilirim.
Bu bölümde, sayın Hacı Bayram ÇOLAK’ın ismini ayrıca belirtmem gerekir. Kamu harcamaları alanında soru bankası ihtiyacının bizi itmesiyle birlikte başlangıç kitaplarını birlikte hazırladığımız ve sonraki çalışmalarımda da birlikte yaptığımız bu başlangıç kitaplarından çok ciddi oranda yararlandığım, dolayısıyla da tüm soru bankalarında bir şekilde emeği bulunan sayın üstadıma teşekkürlerimi sunuyorum.
Son olarak benim yetişme sürecimin yegane kahramanları sevgili annem ve babama, kardeşlerime ve tabiî ki her zaman yanımda olan eşim sayın Selma KARAARSLAN’a teşekkürlerimi sunuyorum.

İKİNCİ BASKI İÇİN ÖNSÖZ

Bir kitap yazmanın en keyifli yönlerinden birisi ikinci baskı için önsöz yazmaktır. 2,5 ay gibi kısa bir zamanda kitabımızın ikinci baskısına geçmenin mutluluğu içinde bu önsözü hazırlıyorum.

Kitapları yeni baskıları olgunlaştırıyor. Bu baskıda, birinci baskıda yer alan bazı küçük hatalar giderilmiş, soru sayıları artırılarak toplamda 1.000 soruya ulaşılmış, yeni bir deneme sınavı eklenmiş, konu anlatım kısımları biraz daha görsel anlatımlarla güçlendirilmiştir. Sonuç olarak 400 sayfayı aşan bir kitapla okuyuculara yardımcı olacak bir çalışmaya ulaşılmış ve kitabımızın birinci baskısında olduğu üzere iade garantisi özelliği sürdürülmüştür.

Kitabın baskı sürecine katkısı olan ve kapak tasarımını yapan dostum sayın İdris DENİZ’e; çalışma ortamımızda oluşturduğu güven ve huzur duygusu ile tüm kitaplarıma katkısı olan Primsiz Ödemeler Genel Müdürü sayın Yadigar GÖKALP’e teşekkür ediyorum. 

Devlet Muhasebesi Kitabımızda Kampanya … !

Devlet Muhasebesi Kitabımız 07.11.2014 Tarihine kadar geçerli...
Harcama Belgeleri Mevzuatı Kitabının Detayı

Yeni Personel Hukuku Kitabı

İçindekileri görmek için tıklayınız. ÖNSÖZ “Yeni Personel...
Harcama Belgeleri Mevzuatı Kitabının Detayı

Toplum Temeli Erken Çocukluk Eğitim Kılavuzu

Erkan KARAARSLAN’ın katkıları ile UNİCEF tarafından...
Harcama Belgeleri Mevzuatı Kitabının Detayı

Belediye Gelirleri

    Kitabın İçindekiler Bölümü için Tıklayınız…   Yazar  Yayına...
Harcama Belgeleri Mevzuatı Kitabının Detayı

Yeni Personel Hukuku

  ÖNSÖZ “Yeni Personel Hukuku” isimli eserimizle...
Harcama Belgeleri Mevzuatı Kitabının Detayı

Belediye Mevzuatı

  Kitabın içindekiler bölümü için tıklayınız…


Harcama Belgeleri Mevzuatı Kitabının Detayı

Açıklamalı 6360 Sayılı Kanun

ÖNSÖZ Ülkemizde mevzuat yapıcılığı eski bir meslektir....
Harcama Belgeleri Mevzuatı Kitabının Detayı

Tüm Videoları İzlemek İçin Tıklayın

Kent Planlamasında Stratejik Plan ile Bütçe İlişkisi

Stratejik plan hazırlanırken faaliyet raporları, performans programı ve bütçe uyumlu olmak zorundadır. Stratejik plan hazırlanmadan önce oluşturulacak...